[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Darrere del nom comercial GPP BARCELONA (Gesti&oacute; Patrimonial Privada), es troba la nostra empresa amb un marcat car&agrave;cter familiar, dedicada en exclusiva al sector immobiliari.<\/p>\r\n<p>GPP BARCELONA som el resultat de m&eacute;s de 15 anys al m&oacute;n de la Intermediaci&oacute;, una passi&oacute; per desenvolupar la nostra activitat professional amb l'objectiu que el nostre treball sigui reconegut pels valors que ens caracteritzen, TRANSPAR&Egrave;NCIA EN LA GESTI&Oacute;, TRACTE PERSONALITZAT, INTEGRITAT I CONFIAN&Ccedil;A.<\/p>\r\n<p>El nostre objectiu &eacute;s donar un assessorament immobiliari de qualitat, basat en un coneixement profund del mercat immobiliari i de les necessitats dels nostres clients.<\/p>\r\n<p>Estem especialitzats en la Intermediaci&oacute; d'immobles residencials, comercials, oficines, naus industrials i log&iacute;stiques.<\/p>\r\n<p>En GPP BARCELONA, comptem amb la col&middot;laboraci&oacute; i assessorament t&egrave;cnic d'enginyers, arquitectes i aparelladors amb &agrave;mplia experi&egrave;ncia en diferents sectors de la construcci&oacute;, tant a nivell privat com a p&uacute;blic.<\/p>\r\n<p>Els temps canvien i el mercat immobiliari tamb&eacute;, gestionar la venda d'un immoble no &eacute;s senzill per a particulars o per a empreses que no compten amb les eines adequades, coneixement necessari i dedicaci&oacute; plena. Oferim una atenci&oacute; immediata i personalitzada. Informaci&oacute; puntual i permanent. Experi&egrave;ncia contrastada.<\/p>\r\n<p>GPP BARCELONA es troba inscrita en el Registri d&rsquo;Agents Immobiliaris de Catalunya AICAT, i forma part del Col&middot;legi d'Agents Immobiliaris API, oferint totes les garanties i assegurances exigides per la llei.<\/p>\r\n<p>El nostre objectiu &eacute;s ser referents en el sector immobiliari de la prov&iacute;ncia de Barcelona.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Darrere del nom comercial GPP BARCELONA (Gestió Patrimonial Privada), es troba la nostra empresa amb un marcat caràcter familiar, dedicada en exclusiva al sector immobiliari.

GPP BARCELONA som el resultat de més de 15 anys al món de la Intermediació, una passió per desenvolupar la nostra activitat professional amb l'objectiu que el nostre treball sigui reconegut pels valors que ens caracteritzen, TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ, TRACTE PERSONALITZAT, INTEGRITAT I CONFIANÇA.

El nostre objectiu és donar un assessorament immobiliari de qualitat, basat en un coneixement profund del mercat immobiliari i de les necessitats dels nostres clients.

Estem especialitzats en la Intermediació d'immobles residencials, comercials, oficines, naus industrials i logístiques.

En GPP BARCELONA, comptem amb la col·laboració i assessorament tècnic d'enginyers, arquitectes i aparelladors amb àmplia experiència en diferents sectors de la construcció, tant a nivell privat com a públic.

Els temps canvien i el mercat immobiliari també, gestionar la venda d'un immoble no és senzill per a particulars o per a empreses que no compten amb les eines adequades, coneixement necessari i dedicació plena. Oferim una atenció immediata i personalitzada. Informació puntual i permanent. Experiència contrastada.

GPP BARCELONA es troba inscrita en el Registri d’Agents Immobiliaris de Catalunya AICAT, i forma part del Col·legi d'Agents Immobiliaris API, oferint totes les garanties i assegurances exigides per la llei.

El nostre objectiu és ser referents en el sector immobiliari de la província de Barcelona.


Cargando datos. Un momento, por favor...